Worek standardowy 4–uchwytowy

Worek ten w swojej najprostszej postaci oferowany jest z płaskim dnem oraz otwartą górą i wykonany jest z powlekanej lub niepowlekanej płaskiej tkaniny. Gramatura tkaniny uzależniona jest od określonego udźwigu (SWL) oraz wskaźnika bezpieczeństwa (SF). Może być dostarczany z rozmaitymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi związanymi z zasypywaniem i opróżnianiem towaru.

Worek Q-bag

q bagTego rodzaju worek wyposażony jest w wewnętrzne stabilizatory naszyte w narożnikach, dzięki którym po napełnieniu zachowuje on swój kwadratowy lub prostokątny kształt.
Ułatwia to optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej, a w transporcie pozwala na redukcję kosztów do 30%.

Worek z certyfikatem UN

Służący do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych. Nasi producenci dysponują szeroką gamą certyfikatów wg. kodyfikacji IBC dla opakowań o konstrukcji 13H1,13H2,13H3 i 13H4 dla II i III grupy opakowaniowej.

Worek elektrostatyczny CD

elektrisch ableitbarer BigBagW przypadku niektórych materiałów sypkich, podczas napełniania lub opróżniania worków może dojść do powstania ładunków elektrostatycznych, które to mogą wywołać niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne lub nawet eksplozje. Aby temu zapobiec, stosuje się tzw. worki antystatyczne (typ B) lub odprowadzające ładunki (typ C). Tkanina antystatyczna jest w stanie odprowadzić do otoczenia ładunki, których napięcie przebicia jest nie większe niż 6 kV. Jeżeli warunki otoczenia oraz rodzaj materiału nasypowego mogą wywołać wyższe zagrożenie, należy stosować worki odprowadzające ładunki (typ C). Za odprowadzanie ładunków odpowiedzialne są włókna węglowe wplecione w tkaninę. Worki typu C muszą być uziemione podczas całego procesu napełniania lub opróżniania. W toku produkcji każdy worek typu C jest kontrolowany na skuteczność odprowadzania ładunków wraz z adnotacją o przeprowadzeniu takiej kontroli.

Rodzaje uchwytów

 

4xkran

Z uchwytami pomocniczymi

2xkran

Z pojedynczym pasem załadunkowym

1xkran

Z podwójnym pasem załadunkowym

 

crosscorner

Przeszywane
wzdłuż krawędzi
tunnel

Tunelowe


 


 


 

Napełnianie i zamykanie

 

crosscorner

Otwarty
tunnel

Klapa zamykająca

4xkran

Fartuch górny


 

1xkran

Lej zasypowy

Opróznianie

 

crosscorner

Wysyp
tunnel

Wysyp z osłoną manszetą

4xkran

Fartuch dolny


 

1xkran

Wysyp z klapą